fredag 3 januari 2014

Nya invandringsrekord 2013


picture244497
Inte sedan 1992 har asylinvandringen till Sverige varit så stor som den är nu. Under 2013 ökade antalet personer som beviljades asyl med hela 67 procent jämfört med det föregående året, enligt Migrationsverket.http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2014/2014-01-02-67-procent-fler-fick-skydd-jamfort-med-2012.html

Totalt 116.500 personer fick arbets- och uppehållstillstånd i Sverige under 2013.

Antalet asylsökande landade på drygt 54.000 – den högsta siffran sedan rekordåret 1992. Anledningen är framför allt regeringen Reinfeldts beslut att ge automatiskt permanent uppehållstillstånd till alla som tar sig illegalt till Sverige och påstår sig vara syrier.

– Migrationsverkets bedömning är att konflikten i Syrien kommer att pågå under överskådlig tid. Då är huvudregeln enligt svensk utlänningsrätt att ge permanent uppehållstillstånd, påstår verkets tillförordnade rättschef Fredrik Beijer.

Även gruppen eritreaner har ökat kraftigt, och är numera den tredje största asylgruppen, efter beslutet att alla invandrare från Eritrea ska få stanna i Sverige och få flyktingstatus – trots att landet inte befinner sig i krig.

Det blev dessutom ett nytt rekord för antalet ”ensamkommande flyktingbarn”. År 2013 sökte sig 3 800  ensamkommande till Sverige, jämfört med 3.600 år 2012 – och Sverige är därmed i särklass det största mottagarlandet i Europa när det gäller den gruppen. De allra flesta kommer från Afghanistan.


Samtidigt ligger anhöriginvandringen kvar på mycket höga nivåer.

Drygt 40.000 personer fick under året arbets- och uppehållstillstånd på grunden familjeanknytning. Anhöriga från Somalia var den i särklass största gruppen bland sökande med etablerade anknytningar, följt av Afghanistan och Syrien.

Migrationsverket konstaterar att Sverige, trots sin ringa befolkningsmängd, fortsätter att vara ett av de tre länder i Europa som i absoluta tal tar emot flest asylsökare.

”Även år 2013 var Sverige ett av de primära mottagarländerna i Europa för asylsökande. Tyskland och Frankrike tog emot cirka 85 000 respektive 55 000 asylsökande förra året (preliminära siffror till och med november 2013). Sverige fortsatte också att vara det europeiska land som i absoluta tal tog emot flest ensamkommande asylsökande barn”, skriver verket.

Befolkningen i Tyskland och Frankrike är ungefär 9 respektive 7 gånger större än den svenska.

Källa: http://www.friatider.se/nya-invandringsrekord-2013
Inte konstigt att så många söker sig till Sverige med dessa generösa skattefria bidrag, läs fakta nedan.

http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/
Fler män med utländsk bakgrund väljer SD. Läs och lyssna på videoinspelningar i länken nedan.
http://ladycobra.wordpress.com/2013/12/13/fler-man-med-utlandsk-bakgrund-valjer-sd/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar