onsdag 15 januari 2014

Bidrag ska locka invandrare att rösta


                                     


Uppsala kommun anslår sammanlagt 500 000 kronor i bidrag till insatser som ska få invandrare att rösta i större utsträckning.

Kommunfullmäktige i Uppsala har beslutat att kommunen ska vidta åtgärder för att öka valdeltagandet hos vad man beskriver som ”röstsvaga grupper”.

Som ett led i den strävan föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott nu att Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) ska tilldelas 200 000 kronor för att driva ett projekt som benämns ”Valinformation riktad till invånare med invandrarbakgrund”.

SIU:s ordförande Amil Sarsour är emellertid missnöjd med beskedet.
– Vi får mindre pengar än förväntat, vilket betyder att vi kommer att behöva skära ner på de planerade aktiviteterna, säger han till Uppsala Nya Tidning.

SIU hade ansökt om 500 000 kronor till projektet, som går ut på att representanter för olika invandrarföreningar ska knacka dörr i invandrartäta områden och förklara vikten av att rösta på invandrarnas hemspråk.

Utöver bidraget till SIU föreslår arbetsutskottet att 300 000 kronor ska gå till valinformation till invandrare på deras egna språk.

Referens: http://www.friatider.se/bidrag-ska-locka-invandrare-att-rosta
http://www.unt.se/uppsala/kommunen-vill-fa-fler-att-rosta-2795862.aspx

 1 juli trädde en ny lag i kraft, nämligen att illegala flyktingar skall få maxtaxa 50 kr för tandvård och läkarbesök, vem betalar jo skattebetalarna.

                                         
                 

Nedan finns fakta på olika skattefria bidrag till nyanlända.
http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Lyssna på nationalekonomen Tino Sanandaji som talar om massinvandring och mångkultur.

Lyssna även på Nalin Pekgul som är socialdemokrat och muslim och vet mycket om islam och islamisk kultur, mycket bra tal som alla borde lyssna på.

Lyssna också på Uppdrag granskning om SFI fusket m.m.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar