lördag 28 september 2013

Muslimer i Norge vill döda homosexuella och konvertiter

     
  

Den i Norge verksamma muslimska organisationen Islam Net får skarp kritik i norska medier. Detta efter att man till en konferens bjudit in Abu Usamah at-Thahabi, en ökänd hatpredikant som bl.a. har sagt att “homosexuella är perversa, smutsiga hundar som bör kastas från fjället” och “kvinnor har ofullständiga intellekt”.


Förra året bjöds en i Storbritannien verksam imam, Haitham al-Haddad, in till ett av Islam Nets arrangemang. al-Haddad är bl.a. känd för att förespråka stening av homosexuella och människor som konverterat från islam. Han ska också vara positiv till barnäktenskap och uppges ha sagt att “ju yngre flickor är när de gifter sig, desto bättre”.


Islam Net, som påstår sig ha c:a 2000 medlemmar, förnekar naturligtvis anklagelserna om att de skulle sprida hatbudskap. Organisationens ledare Fahad Qureshi hävdar att citaten från de talare organisationen anlitar är “tagna ur sina sammanhang för att svärta ner islam“.

Referens: http://www.dagbladet.no/2013/09/27/kultur/kronikk/debatt/meninger/debattinnlegg/29495642/


Referens: http://avpixlat.info/2013/09/28/muslimsk-organisation-nedvarderar-kvinnor-och-vill-doda-homosexuella/


Det finns ett ord i Koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar Islam, så det är säkert många som utnyttjar denna möjlighet.


Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.


Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.


Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm


NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)


Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)


Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)


Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)


Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

Nedan del två om muslimska brödraskapet.


Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.


Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.


Infiltration i politiska partier är ju effektivt för att få makt och kunna påverka i islamistisk riktning.
I nedanstående video som är baserad på Dr. Peter Hammonds statistik och åsikter om Islam, framgår det mycket som redan stämt in i sverige, detta med att muslimer gör sig till offer när de blir kritiserade bl.a. Lyssna själva på det som sägs i videon.I nedanstående artikellänk kan ni läsa texten som är grunden till ovanstående video.
Dr. Peter Hammond står för artikeln.
http://archive.frontpagemag.com/readArticle.aspx?ARTID=30675


Nedan en föreläsning om islam, mycket intressant att lyssna på denne professor, väl värt att lyssna på.

Lyssna också på nedanstående föreläsning.

Se nedanstående videoreportage från London CNN London, kanske det inte dröjer så länge innan detta blir verklighet i Sverige,

MEN DET FINNS ETT HOPP NÄR MAN SER DENNA VIDEO, DÄR EN MAN BERÄTTAR ATT HAN KONVERTERAT TIL KRISTENDOM OCH FÖLJER KÄRLEKSBUDSKAPET ”BEHANDLA ANDRA SOM DU SJÄLV VILL BLI BEHANDLAD”Inga kommentarer:

Skicka en kommentar