onsdag 2 oktober 2013

Våldtäktsinvandrarna hade kunnat fällas menar expert

Nyligen frikändes ett gäng utomvästliga invandrarungdomar av Svea hovrätt för en gruppvåldtäkt de tidigare fällts för i tingsrätten. Frikännandet har fått hård kritik från allmänheten och nu ger även Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, kritikerna rätt.


Om den nya sexbrottslagen hade börjat gälla när gruppvåldtäkten ägde rum, hade förövarna kunnat fällas. menar hon.


I gärningsbeskrivningen uppges att flickan hölls inlåst och att de sex åtalade ungdomarna tog hennes kläder och mobiltelefon. Det är också klarlagt att flickan sagt nej. Dessutom har det kunnat konstateras att förövarna ljugit om vad som försiggått, var de har befunnit sig osv och ändrat sina berättelser flera gånger. Trots detta friade Svea hovrätt ungdomarna.


Med den nya sexualbrottslagen hade de inte klarat sig undan ansvar för sina gärningar, hävdar Leijonhufvud. Lagstiftningen för sexualbrott ändrades den 1 juli i år.


Den gäller dock inte retroaktivt för brott som begicks innan ikraftträdandet. Sådana förövare döms enligt den gamla lagen. En central formulering som ändrats är den om att offret ska ha befunnit sig i “hjälplöst tillstånd”. Nu räcker det med att visa att det varit fråga om en “särskilt utsatt situation”.
Anledningen till lagändringen är att begreppet “hjälplöst tillstånd” tillämpats mer strikt av domstolarna än vad som var avsett.


Det är också vad som skett vid det nu aktuella frikännandet av sex invandrarungdomar för en gruppvåldtäkt. I domen kommer rätten fram till att den unga kvinnan inte ska anses ha befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd trots att hon var mycket rädd, blev inlåst, fråntogs sina kläder och sin mobiltelefon och hade åtta män emot sig (en gick inte att åtala och en frikändes redan i tingsrätten).
För hjälplöshet krävs enligt praxis från


Högsta domstolen att man sover, har ett fysiskt eller psykiskt handikapp eller är rejält drogpåverkad. Med den nya formuleringen “utsatt situation” omfattas fler scenarion, exempelvis sådana där kvinnan inte vågat fysiskt kämpa emot pga rädsla, en reaktion som inte är ovanlig hos den som utsätts för övergrepp.


Leijionhufvud menar dock att lagen inte är tillräcklig även i dess nya utformning:

– Det är långt ifrån att vi fått ett rättsläge som gör att det är straffbart att ha sex med någon som inte vill, vilket faktiskt är straffbart i exempelvis Storbritannien, och som Europakonventionen faktiskt kräver av oss.


Den friande domen har som sagt också väckt starka reaktioner hos allmänheten. Gruppvåldtäkter begås nästan uteslutande av gäng med utomvästlig invandrarbakgrund och att domstolen inte på allvar sätter ned foten legitimerar indirekt detta beteende som bottnar i en kulturellt betingad värdegrund och sexualsyn med delvis rasistiska inslag. På Facebook har ett kritiskt brev adresserat till Svea hovrätts president Fredrik Wersäll delats mer än 30.000 gånger. Brevet har även spridits via andra sociala medier.


En namninsamling har dessutom startats med krav på att fallet ska prövas i högsta domstolen. I skrivande stund har närmare 50.000 personer skrivit under. (Sidan kan pga hög trafik vara svår att
nå.) http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8062

Referens: http://www.dn.se/nyheter/sverige/kunde-domts-for-gruppvaldtakt-om-ny-lag-gallt/
http://www.dn.se/nyheter/sverige/domen-vacker-reaktioner/


Avpixlat: http://avpixlat.info/2013/09/30/juridikprofessor-kritiserar-friande-dom-mot-valdtaktsinvandrare/#more-71803


Relaterat
http://avpixlat.info/2013/03/04/kvinna-gangvaldtagen-i-tensta-under-helgen-en-gripen/ (Namn på männen finns i artikeln.)


http://avpixlat.info/2013/03/07/ytterligare-anhallna-for-gruppvaldtakten-i-tensta/


http://avpixlat.info/2013/03/08/invandrargang-haktade-for-grov-valdtakt-mot-ung-tonarstjej/


http://avpixlat.info/2013/04/05/gruppvaldtakten-i-tensta-haktningen-havd-for-misstankt-invandragang/


https://avpixlat.info/2013/09/27/atalade-for-gruppvaldtakt-frias/


https://avpixlat.info/2013/06/18/domar-och-overgrepp-i-rattsak-for-gruppvaldtakten-i-tensta/


http://avpixlat.info/2013/05/10/gruppvaldtakten-i-tensta-gar-till-atal/

————————————————————————————————————————Nu får det vara nog med daltande med våldtäktsmän som har en hemsk kvinnosyn, Vad ger detta för signaler till dessa invandrarkillar att de frias? Jo det ger signaler att det är helt ok att våldta en kvinna och förstöra hennes liv, då hon får psykiska men för livet av detta.


Flickans målsägarbiträde tycker att domen är felaktig.


>"Jag tycker att domen är olycklig och ger uttryck för en dålig kvinnosyn. Det finns ingen flicka i 15-årsåldern som frivilligt har samlag med för henne sex helt okända människor i ett mörkt rum som dessutom är låst. Periodvis befinner sig tre personer i rummet och när hon försöker röra sig ut har de ställt sig i vägen."<

"Hon kommer inte därifrån på fyra timmar", säger Magnus Eriksson.

"Hur tror du flickan reagerar när hon får höra om domen?"


– "Hon kommer naturligtvis att bli förtvivlad över att inte vara trodd."


Solna tingsrätt fann flickans berättelse helt trovärdig och pojkarnas berättelser som mindre trovärdiga eftersom de ändrades under rättsprocessens gång.

”Inte kontigt pojkarna ljög”Svea hovrätt anser i stället att det inte är konstigt att pojkarna ljög inledningsvis och hävdade att de inte ens varit på den lägenhetsfest där de påstådda våldtäkterna ägt rum. Detta eftersom de visste att en av deras vänner redan gripits och att de därför var rädda för att de själva skulle bli anklagade för något.


Flickan ses som trovärdig även av hovrätten, som ändå ifrågasätter hur korrekta iakttagelser hon kunde göra i ett mörkt rum där personer som hon inte kände sedan tidigare kom och gick.– Det är larvigt. Hon har ju identifierat dem med rösterna. Hon har sagt ordningsföljden hyfsat riktigt och att hon misstar sig i vissa detaljer ger bara uttryck för att hon är fullkomligt sanningsenlig, säger Magnus Eriksson.


”Inte i hjälplöst tillstånd”


Hovrätten anser inte att flickan befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd och menar att det saknas belägg för att hon var rädd för att bli misshandlad.


– "Även om det inte framställs som ett våld så är de numerärt så övertaliga. Hon inser att hon inte kan komma därifrån," säger Magnus Eriksson.


"Hur har flickan mått sedan det här hände?"


– "Väldigt dåligt. Hon säger att hon vänder sig om på gatan, undviker icke belysta platser och varje gång on går och lägger sig maler det i huvudet på henne. Hon har sagt till mig att när det här hände upplevde hon dödsskräck," säger Magnus Eriksson.


Pojkarna kan inte heller dömas för sexuellt ofredande eftersom det då krävs att åklagaren kan bevisa att de haft ”uppsåt att ofreda målsäganden på ett sätt som är ägnat att kränka hennes sexuella integritet”.


Två av pojkarna är bara 15 år, den äldste 17 år.

Källa: Expressens artikel nedan.
http://www.expressen.se/nyheter/frias-for-gruppvaldtakt–rummet-var-for-morkt/

http://www.expressen.se/nyheter/valdtagna-15-aringen-mar-valdigt-daligt/

http://www.expressen.se/nyheter/flera-doms-for-gruppvaldtakt/

LYSSNA PÅ RICHARD JOMSHOF SD I ETT MYCKET BRA TAL OM SEXUELABROTT I SVERIGE OCH CITERAR HUR INVANDRARKILLAR SER PÅ SVENSKA FLICKOR.

Statistik från BRÅ angående våldtäkter, gammal statistik men säkerligen lika aktuell nu.
Varför mörkläggs fakta som Brås egen information visar enligt nedan?>I Brottsförebyggande Rådets rapport ”Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2″ framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.


Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.


I rapporten skrev Brå att det kan ”konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status.”


>I Brå-rapporten ”Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17″ framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.


>Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.


>Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder.


>Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.


Varför anses det som rasistiskt eller hets mot folkgrupp att berätta sanningen???? varför skydda grova våldtäktsmän som har utländsk härkomst. mer än någon annan våldtäktsman??


ENLIGT NY STATISTIK FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET 2010
ANMÄLDES 17.167 SEXUALBROTT I SVERIGE.


Våldtäkt och försök till våldtäkt står för drygt en tredjedel av alla anmälda sexualbrott. I knappt en tredjedel av de polisanmälda fallen, är den som har utsatts för våldtäkt under 15 år.
http://www.expressen.se/nyheter/1.2433195/sexoffer-kranks-i-rattsprocesser


VEM TÄNKER PÅ DESSA UTSATTA KVINNOR SOM I MÅNGA FALL FÅR PSYKISKA MEN FÖR LIVET EFTER EN VÅLDTÄKT OCH SOM FÅR EN NEGATIV INSTÄLLNING TILL MÄN EFTER EN VÅLDTÄKT….


Skall samhället ta mer hänsyn till gärningsmännen än offren? I nuläget verkar det så i Sverige.
Läs även om gruppvåldtäkten där man stoppat upp en vinflaska i underlivet på en kvinna och blev frikända.


Men efter att många upprörda människor hört av sig så kommer målet att överklagas.


http://ladycobra.wordpress.com/2013/05/17/tingsratten-inte-valdtakt-att-stoppa-in-vinflaska-i-underlivet-pa-en-tjej/


Inte ens i Taxi kan kvinnor känna sig säkra då det begås våldtäkter även i Taxi och t.o.m.inom färdtjänsten.


En kvinna hemmahörande i Alingsås våldtogs av en taxichaufför natten mellan lördag och söndag. Våldtäkten skedde då kvinnan någon gång vid ettiden på natten åkte taxi från Vårgårda till Alingsås.
Några närmare detaljer om övergreppet vill polisen inte gå ut med i nuvarande utredningsskede. Den 35-årige chauffören, som enligt häktningsframställan är av icke-västlig invandrarhärkomst men svensk medborgare, är dock på sannolika skäl misstänkt för våldtäkt.


Referens: http://www.alingsastidning.se/nyhet_visa.asp?id=12736

referens: http://avpixlat.info/2013/09/26/taxichauffor-valdtog-kvinnlig-kund-begars-haktad/


KVINNOR VÅGAR SNART INTE TA TAXI FÖR DET HAR FÖREKOMMIT SÅ MÅNGA VÅLDTÄKTER JUST I TAXI.


NORGE.Den norska nyhetskanalen P4 har intervjuat två somaliska män och en senegales i den utsatta stadsdelen Grönland i Oslo om varför invandrares våld mot norska kvinnor är så omfattande – och svaren är chockerande.


– Helt ärligt, norrmän är förjävliga, säger en somalier.


En av de intervjuade somalierna säger till radions reporter, Abid Raja, att en anledning till att invandrare våldtar och trakasserar norska kvinnor är att de inte täcker sig med slöja.
– Hör på nu. Norska kvinnor klagar över att utländska män gör ditt och datt men grunden till att det sker många våldtäkter är att norska kvinnor går runt nästan nakna, säger den 26-årige somaliern till P4.


– Och så klagar de på att de våldtas? Det är deras eget fel.
En senegales berättar att alkohol är en del av problembilden.
– När vi dricker mycket och blir fulla händer det att vi överfaller dem, men när vi inte dricker angriper vi inte kvinnor, utan respekterar dem, berättar han.


I Oslo begås de allra flesta våldtäkter av invandrare och statistik i Sverige vittnar om samma sak. Särskilt flitiga våldtäktsmän är invandrare från vissa länder i Mellanöstern och Nordafrika, som enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (PDF s. 107)   är misstänkta för 20 gånger så många våldtäkter per capita som svenskar. http://www.pdf-archive.com/2011/05/08/br-1996-2-invandrares-och-invandrares-barns-brottslighet-1/


Fotnot: Intervjun sändes för första gången av P4 den 14/5 -08. Noten är tillagd i efterhand.

Källa: http://www.p4.no/story.aspx?id=272134

Referens: http://www.nyhetspressen.se/2713773.html

http://www.friatider.se/somalier-berattar-darfor-valdtar-vi-nordiska-kvinnor

Se denna video om fruktansvärda våldtäkter.


Inte ens i Taxi är kvinnor säkra i Sverige, Se videos nedan.


FRUKTANSVÄRT ATT EN LÄKARE VÅLDTAGIT BARN OCH FILMAT DETTA SEDAN OCH PÅ HANS EGEN VÅRDCENTRAL SOM HAN ÄGER. LÄS NEDAN.
http://ladycobra.wordpress.com/2013/09/27/arabisk-lakare-atalas-for-grov-valdtakt-av-barn/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar