torsdag 10 oktober 2013

Uppdrag Granskning. Kampen om koranen.

.

Efter Uppdrag gransknings avslöjande förra året om kvinnoförtrycket i landets moskéer agerade flera av dem direkt. Men hur nytänkande har de blivit egentligen? Uppdrag granskning har återvänt till moskéerna och kan avslöja var de står idag.

Förra året kunde Uppdrag granskning avslöja att flera av landets moskéer uppmanade till rent kvinnoförtryck.

Mannen har rätt till sex även om kvinnan säger nej. Mannen har rätt till flera fruar. Och om en man slår sin fru ska hon inte vända sig till polisen, var några av de uppfattningar som uttrycktes av rådgivare i moskéerna och som koranen sades stå för.

Efter Uppdrag gransknings program blossade en konflikt upp bland Sveriges muslimer. Nytänkare som vill tolka koranen utifrån den tid vi lever i och de bokstavstrogna som menar att koranen är ofelbar och inte kan ifrågasättas

Kategori: Människor och bloggar
Standardlicens för YouTube


                               LYSSNA OCH SE PÅ DESSA FANTASTISKA VIDEOS.


                        Son of Hamas leader converts to Christianity says Islam is Collapsing

                                         Muslims Are Turning to Christianity in Iran!!

LÄS ÄVEN DENNA ARTIKEL SOM VISAR ATT MÅNGA LÄMNAR ISLAM FÖR KRISTENDOM.

http://signum.se/georgien-masskonversioner-fran-islam-till-kristendom/

Läs även nedanstående inlägg, som är skrämmande.
http://ladycobra.wordpress.com/2013/09/28/muslimer-i-norge-vill-doda-homosexuella-och-konvertiter/


Nedan förklaring på ordet i Koranen som ger en muslim rätt att ljuga, bara det gagnar Islam, samt några verser ur Koranen.


Det finns ett ord i Koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar Islam, så det är säkert många som utnyttjar denna möjlighet.

Taqiyya

En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.

“Three Things About Islam” på Youtube.
Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.


Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm


NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN


Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.(Surah 2:223; fördjupning)Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)


Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)


O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)


När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)


Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)


Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005


Nedan berättar en man som flyttat till Norge från ett muslimskt land och han berättar om muslimska brödraskapet.

                                           Nedan del två om muslimska brödraskapet.

Nedan kan ni ta del av fortsättningen om muslimska brödraskapet och islam, del 3.

Om inte någon vet hur grymma dessa Sharialagar är så titta på nedanstående video, där en kvinna blir stenad.

              Om kvinnosynen inom islam berättar kvinnan som bor i sverige men är född i iran.

                                         GOD BLESS US ALL IN THIS WORLD!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar