torsdag 3 oktober 2013

S-politiker sa sanningar om invandring – uppmanas avgå

    
Göran Lundqvist Mats Abrahamsson


Den socialdemokratiske kommunpolitikern Göran Lundqvist i Arjeplog uppmanas nu att begära utträde ur Socialdemokraterna och entledigande från sina uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och kyrkofullmäktige. Detta efter att Lundqvist uttalat sig kritiskt om medias mörkande om den höga invandringens negativa konsekvenser och förordat en invandring till Sverige på en lägre nivå än dagens.


Beslutet att uppmana Lundqvist att gå ur partiets fattades av del lokala S-styrelsen i Arjeplog på måndagen. Styrelsen anser att Lundqvist uttalat sig främlingsfientligt efter ett kommunfullmäktigesammanträde för en dryg vecka sedan.


Bakgrunden till debaclet är att Göran Lundqvist i ett privat samtal med en partikollega nämnde den påstått högerextrema tidningen Nya Tider som exempel på hur media kunde vara mer öppna med att redogöra för exempelvis när det är svenskar respektive invandrare som begår brott. En journalist på Piteå-Tidningen hörde samtalet och kontaktade senare Lundqvist.
Lundqvist säger sig inte ha läst Nya Tider själv bara hört berättas om tidningen på radio. Utifrån den informationen är han inte beredd att skriva under på att innehållet skulle vara högerextremt eller främlingsfientligt:


– Vad är det för rasistiskt med att berätta sanningen? När jag läser en artikel om brott vill jag veta vad det är för folk som ligger bakom det. Man kan ju berätta hur gamla folk är och om det är en man eller en kvinna. Varför hymlar svensk media med härkomsten? Hur många svenskfödda begår brott kontra invandrare i Sverige? Finns det statistik på det eller hymlar man om det också?
Piteå-Tidningens journalist vill veta på vilket sätt Lundqvist anser att hudfärg och härkomst är viktigt att veta när man läser om brott:

– Så till vida att jag tycker att alla människor, oavsett om de är födda i Sverige eller någon annanstans, ska behandlas lika. När jag läser en tidningsartikel vill jag veta vad det är för människa. En rom, en same, en invandrare, en norsk. Det ska förstås framgå om det är en svenskfödd som begått brottet också. Alla ska stå till svars. Invandrare som begår brott i Sverige har inget här att göra.
Lundqvist menar rentav att bristen på öppenhet hos media bidrar till ökade fördomar mot invandrare:


– Annars kan ju folk per automatik tro att det bara är invandrare som begår brott och det blir ju missvisande. Precis som det var i Arjeplog förr med polackerna. De fick skulden för allt.


Har det aldrig funnits invandrare här tidigare, och så dyker det upp ett tjugotal och brotten ökar, ja då är det lätt att tro att det är dem som ligger bakom om ingen berättar hur det ligger till.
Lundqvist har inte något emot invandring eller invandrare generellt men tycker att Sverige för närvarande har en högre invandring än vad samhället klarar av att hantera samt att kostnaderna för invandringen leder till att man måste spara på andra områden, t ex äldreomsorgen:


– De är för många och vi kan inte ta hand om dem. Se bara på Luleå och bostadsbristen som råder där. Och vi har inte råd att ta hand om våra åldringar längre. Vi är ett land med drygt nio miljoner invånare, vi kan inte ta emot samma antal flyktingar som exempelvis Tyskland gör. Vi måste se över vår invandringspolitik.

Piteå-Tidningens journalist vill förstås inte missa detta med att framhålla att den som har synpunkter på invandringens omfattning har en sämre människosyn där man delar upp människor i “Vi och Dom”. Lundqvist får också frågan om han anser sina åsikter vara förenliga med Socialdemokraternas politik:

– Ja, jag är för människors lika värde och tycker att alla borde behandlas lika oavsett varifrån man kommer.

Socialdemokraternas lokale ordförande i Arjeplog, Mats Abrahamsson, har tidigare “tagit avstånd” från Göran Lundqvists uttalanden. Till Piteå-Tidningen säger han:
– Det är högst olämpligt att uttrycka sig så. Socialdemokraterna står för alla människors lika värde.
Referenser:

http://avpixlat.info/2013/10/02/s-politiker-som-sa-sanningar-om-invandring-uppmanas-avga/

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/sosse-uppmanas-avga-7888083-default.aspx

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/s-politiker-hyllar-hogerextrem-sajt-7878150-default.aspx

http://www.pitea-tidningen.se/nyheter/senaste_nytt/ordforanden-tar-avstand-fran-uttalandet-7878165-default.aspx?

SE DENNA VIDEO DÄR JANNE JOSEFSSON TAR UPP SFI-FUSKET SOM GER EN INVANDRARE CA: 10 000 KR PER MÅNAD SKATTEFRITT UTAN ATT ARBETA.SE FAKTA PÅ SKATTEFRIA BIDRAG FÖR INVANDRARE,SAMT UPPGIFTER PÅ KOSTNADER FÖR DENNA ANSVARSLÖSA FLYKTINGPOLITIK,SOM SÄKERLIGEN HAR STIGIT SEDAN UNDERSÖKNINGEN GJORDES.

http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar