lördag 12 oktober 2013

Muhammed lika bra som Jesus enligt svenska biskopar

    
                                                       

HOPPAR AV. Prästen och professorn Eva Hamberg har fått nog av Svenska kyrkan, som hon beskriver som alltmer sekulariserad, politiserad och intolerant. Pressbild från Lunds universitet. ()
När kandidaterna i ärkebiskopsvalet fick frågan om Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed blev svaren svävande. Det blev droppen som fick bägaren att rinna över för en av Svenska kyrkans ledande teologer som nu lämnar kyrkan i protest.


Den 14 juni nästa år går Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd i pension. Processen för att utse hans efterträdare har påbörjats och på tisdag äger den första valomgången i ärkebiskopsvalet rum. Förra veckan hölls en offentlig utfrågning där ärkebiskopskandidaterna fick möjlighet att redogöra för hur de ser på bland annat olika teologiska frågor.


”Ger Jesus en sannare bild av Gud än Muhammed”, löd en av frågorna.

Den enda av de fyra kandidaterna som deltog i utfrågningen som svarade ja på den frågan var Ragnar Persenius, som är biskop i Uppsala. De övriga verkade osäkra.


– Man kan inte reducera hela religionsteologin, det vill säga frågan om hur olika religioner förhåller sig till varandra, till en ja- och nej-fråga. Det är liksom att göra våld på en stor mängd kunskap och erfarenhet som finns där, sade biskopen Antje Jackelén, som många bedömare menar har störst chanser att vinna valet.


Nu riktar en av Svenska kyrkans ledande teologer, prästen och professorn Eva Hamberg, svidande kritik mot de vaga beskeden från ärkebiskopskandidaterna.


– Bara det att de får frågan om huruvida Jesus ger en sannare bild av Gud än Muhammed och inte kan svara tydligt på den frågan, utan svävar på målet. I och med detta vänder sig Svenska kyrkan ifrån den världsvida kyrkan. När jag prästvigdes skulle en sådan fråga inte ens ställas, säger Eva Hamberg till Kyrkans Tidning.


Samtidigt meddelar Hamberg att hon nu lämnar Svenska kyrkan efter över 30 år som präst. Hon säger sig inte kunna ta ansvar för vad hon beskriver som en allt snabbare sekularisering och politisering av kyrkan. Hamberg menar också att det finns en utbredd intolerans inom kyrkan mot medlemmar som står för en mer traditionell kristendom, exempelvis kvinnoprästmotståndare och personer som inte godtar homosexuella vigslar.


Referens: http://www.friatider.se/muhammed-lika-bra-som-jesus-enligt-svenska-biskopar

Jag funderar också på att lämna svenska kyrkan p.g.a. att man avkristnar kyrkan och istället politiserar kyrkan till en vänsterradikal kyrka.. Jag undrar om dessa som har dessa synpunkter, vet något om Islam eller läst koranen?

                                                 
 I nedanstående länk finns flera verser ur koranen och även förklaring på ordet i koranen som ger en muslim rätt att ljuga bara det gagnar Islam. Inlägget innehåller även kritik mot moderaterna från moderat politiker, samt videos som berättar vad muslimska brödraskapet står för.

http://ladycobra.wordpress.com/2013/04/14/m-politiker-waberi-maste-ocksa-bort/

Förstår inte vissa präster i kyrkan att Islam är fiende till kristendom, varför bränner man kyrkor och dödar kristna annars?Se nedanstående länk.

http://ladycobra.wordpress.com/2013/08/23/muslimska-brodraskapet-plundrar-och-branner-kyrkor/


Fler och fler lämnar Islam och övergår till kristendom, nedan videos som visar detta m.m. i nedanstående länk.

http://ladycobra.wordpress.com/2013/09/25/fler-och-fler-lamnar-islam-och-blir-kristna/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar