lördag 19 april 2014

Konverterade till kristendom, dödshotas av muslimer i Sverige

                          


Mona Walter lämnade islam och konverterade till kristendom. Idag lever hon under dödshot.

Som uppväxt i Somalia fanns det bara en bok som var vägledande och det var Koranen, men när hon flyttade till Sverige var valet inte lika självklart och 2006 konverterade hon till kristendom. Reaktionerna från andra muslimer har dock varit mycket starkare än Mona Walter hade trott. Reaktioner som varit rena hot.

– Jag vet var du bor, jag dödar dig. Folk spottade. Vissa väntade vid busshållplatsen, kastade kaffe. Det enda som är kvar är att de inte har dödat mig, jag lever ju. Men jag vet inte vad de kan göra, säger hon.


Outforskat ämne
Det finns väldigt lite forskning på området, men nu ska Göran Larsson som är professor i religionshistoria på Göteborgs universitet i ett nytt projekt intervjua muslimer som lämnat islam och se vilka motsättningar som finns i ett mångreligiöst Sverige.

– Själva korantexten i hur man ska förhålla sig till dessa frågor är väldigt omdiskuterat. Det är uppenbart att det i stora delar av världen är kontroversiellt och till och med förbjudet att byta religion. Men i ett europeiskt eller svenskt sammanhang så är religionsfrihet något som individen själv får bestämma. Det är också viktigt att betona att det finns imamer i Sverige som betonat detta, men den typen av röster lyfts inte fram i diskussionen, säger han.

Mahmoud Khalfi, imam hos Islamiska förbundet:
– Jag vill höra mer och veta mer. Vi kan hjälpa till om det finns missuppfattningar eller misstolkningar av texterna. Det är vår roll att tydliggöra. Vi är emot detta och hjälper till. Alla är välkomna.

Lever med överfallslarm
Mona Walter vill inte smutskasta andra muslimer, men anser att det finns stöd för deras agerande i Koranen och det var en anledning till att hon lämnade. Idag lever hon med ett överfallslarm och hon är inte ensam om att vara utsatt som konvertit.

– Nej. Idag skulle jag haft två till som också skulle berätta om sina upplevelser, men de vågade inte.

– De flesta lever hemligt. Jag lever ett normalt liv trots alla hot och trakasserier. Men jag lever mitt liv som jag vill och som öppet kristen.
reporter
Frida Björk frida.bjork@svt.se
Publicerad:17 april 2014 – 06:35
Uppdaterad:17 april 2014 – 08:51


Jag vill informera om Islamiska förbundet som Iman Mahmoud Khalfi tillhör.
Islamiska förbundet är kopplat till Muslimska brödraskapet.


Waberi
I nedanstående inlägg kan ni läsa om kritik mot Reinfeldt för att den radikala islamisten Waberi arbetar i Försvarsutskottet
i Riksdagen för Moderaterna, lyssna även på intervju med honom, samt flera videos som handlar om Muslimska brödraskapet som
har samband med Islamiska förbundet i Sverige, där Waberi varit ordförande, före Omar Mustafa Socialdemokrat.


Mehmet Kaplan
Miljöpartiet har också en radikal islamist i riksdagen och som bjudit in antisemitisk talare till Riksdagen, läs nedan om detta.

Att Miljöpartiet har flera muslimer i partiet kan man ju förstå när man läser detta, se länk.
Socialdemokraterna samarbetar med radikala islamister, läs om detta nedan.
picture881830
Fler och fler konverterar till Kristendom från Islam, lyssna på några konvertiter.


Det finns ett ord i Koranen som ger muslimer rätt att ljuga bara det gagnar Islam och jag misstänker att detta utnyttjas
av muslimer, läs nedan.

Taqiyya
En rätt att ljuga inför en ickemuslim, bara det gagnar Islam. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats.
“Three Things About Islam” på Youtube.
Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.


NEDAN NÅGRA VERSER UR KORANEN
Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar – men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)


Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika – eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)


O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)


När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)


Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, ”Koranens budskap”, Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, ”Koranen, Det Sista Testamentet”, Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, ”Den Heliga Qur’anen”, Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, ”Inside Islam”, s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, ”Reportage: Självmordsbombare”, Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, ”Unveiling Islam”, s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, ”Jihad Watch”, 12/3 2005
8. Morey, Robert, ”Islams invasion”, s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, ”Islam Review”, 9/4 2005

Läs nedanstående artikel där en tidigare Iman berättar om Islam och som också hotas för detta.

http://www.samtiden.nu/2948/lamnade-islamismen-tvingas-fly-danmark/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar