söndag 10 november 2013

Herman Lindqvist: Invandringen är en ”tickande bomb” som hotar Europa


picture342726
Den ökande invandringen är ett hot mot Europas utveckling, menar författaren Herman Lindqvist, välkänd för sina många verk om Sveriges historia. Spänningarna ökar och om ingenting görs riskerar vi en ”våldsam urladdning”, skriver han i Aftonbladet idag.


Det är ett dystert framtidsscenario som Lindqvist målar upp i sin krönika. Europa är på väg att förlora sin maktställning i världen och konkurreras ut av snabbväxande asiatiska länder som Kina, Indien och Korea.


Inom några decennier riskerar Europa enligt Lindqvist att utvecklas till en politiskt betydelselös ”kultur- och naturpark” där välbeställda asiater kan semestra.


”Vi här uppe i Norden kommer att ha något alldeles extra att erbjuda, våra stora, glest befolkade grönområden dit rika kineser och indier kan komma för att uppleva det som redan är en stor bristvara i världen: tystnad, utrymme, ren luft och rent vatten. Där kan våra barnbarn sälja souvenirer och berätta hur det var förr”, skriver han.se artikel:http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/hermanlindqvist/article17811884.ab


Den negativa utvecklingen orsakas av faktorer som Europas åldrande befolkning, brist på tekniska och kulturella idéer, överreglerade arbetsmarknader och en för slapp syn på arbete och vikten av utbildning.


Ett av de problem som ägnas störst utrymme i krönikan är invandringen.


”[E]tt ständigt ökande hot mot Europas trygga utveckling är den tickande bomb som ligger i den ökande invandringen till Västeuropa”, skriver Lindqvist.


Han framhåller att invandring kan berika och vitalisera mottagarländerna, men att det finns invandrargrupper i Europa som ”inte har den minsta önskan att integreras” och ”föraktar värdlandets kultur”.


Spänningarna som orsakas av invandringen ökar och det ligger ”våldsam urladdning” i luften i flera europeiska länder, skriver Lindqvist, som avslutar krönikan med att fråga om det finns politiker som är beredda att ta itu med de problem som Europa står inför.
Referens: http://www.friatider.se/herman-lindqvist-invandringen-ar-en-tickande-bomb-som-hotar-europa


Även tidigare har Herman Lindqvist haft synpunkter på invandringen, läs nedanstående.
http://ladycobra-beliver.blogspot.se/2012/12/herman-lindqvist-totalsagar-nya-sverige.html

Nedan kan ni läsa om skattefria bidrag av olika slag samt andra förmåner som ingen svensk skattebetalare får, se fakta nedan.
http://ladycobra.wordpress.com/2012/12/18/sveriges-ekonomi-och-okade-kostnader-for-invandringen/

Svensk Ekonomis nestor Assar Lindbeck skriver också om denna massinvandring.Läs nedan.
http://ladycobra.wordpress.com/2013/10/28/tung-ekonom-sverige-maste-ha-en-restriktiv-invandringspolitik/
                                       
                                     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar