lördag 23 november 2013

EU-plan för Sveriges vargpolitik Jägare ska bestraffas kollektivt

Bilden ovan visar bild på jakthund som blivit dödad av varg.


EU-tjänstemän vill stoppa tjuvjakt på varg genom att införa kollektiv bestraffning av jägarkåren i Sverige. I ett område där en varg dödas illegalt ska licensjakten på alla rovdjur stoppas i fem år. Det föreslås i ett internt arbetsdokument som Jakt & Jägare tagit del av.


Ett annat förslag är att en specialstyrka inom polisen granskar alla nödvärnsskott mot varg som avlossats med stöd av paragraf 28.

På torsdagen rapporterade Dagens Eko att EU-kommissionen åter hotar Sverige med EU-domstol om det blir vargjakt i vinter.
Bakom fasaden finns dock långt mer detaljerade förslag på hur Sverige ska hysa sina vargar.

                                         
EU-tjänstemän jobbar just nu med förslag på hur samtliga medlemsländer ska skydda och bevara sina stora rovdjursarter.


Dokumentet om Europas vargar omfattar nästan 100 sidor. Här finns enskilda tio- och elvapunktsprogram till alla medlemsländer som hyser varg.


Överlämnat till miljökommissionen
Författare är italienska tjänstemän vid Istituto Ecologia Applicata i Rom och skrivningen är överlämnad till miljökommissionens tjänstemän. Nu ska dokumentet diskuteras med medlemsländerna.
Första och andra förslaget är att Sverige, Finland och Norge upprättar en gemensam förvaltningsplan för vargen. I EU-planen efterlyses också att länderna gemensamt slår fast vad som är gynnsam bevarandestatus för arten.


Punkt nummer tre i förslagslistan siktar in sig på att bryta den svenska vargstammens isolering.


Vargkorridoren dammas av
Idén om en vargkorridor förbi renskötselområdet dammas av.

Förslagsförfattarna vill att samhället och rennäringen ska ordna grupparbeten, där det jobbas fram förslag på ersättningar och metoder för att låta varg finnas i renskötselområdet.
Planen är att skapa mesta möjliga acceptans för vargen hos renskötarna.


Punkt nummer fyra går ut på att öka möjligheterna till fler vargar i södra Sverige. Politiker och tjänstemän ska definiera olika zoner, beroende på om det finns mycket bytesdjur för vargarna och tamdjur som kan bli konfliktskapande.


De italienska tjänstemännen vid Istituto Ecologia Applicata hoppas minska konflikterna genom att det finns detaljplanerad beredskap för hur fårnäringen ska skyddas.


De hoppas också att detta ska leda till att de negativa attityderna till vargen inte ökar i den södra landsändan.
Ny svensk polisstyrka mot tjuvjakt

Punkt nummer fem i förslagslistan handlar om att stoppa illegal jakt.
Författarna vill att Sverige utreder möjligheten att inrätta en ny statlig polismyndighet: viltpolisen. Uppgiften för den organisationen blir att utreda samtliga fall där vargar skjutits, när det inte är statliga tjänstemän som hållit i bössan.


Viltpolisen föreslås även utreda alla paragraf 28-skott, när vargar fällts under attack mot tamdjur.


Kollektiv bestraffning av jägarkåren
Under den här punkten föreslås också kollektiv bestraffning av jägarkåren.

Om en varg dödas illegalt ska all rovdjursjakt i området stoppas i fem år, föreslår de italienska EU-tjänstemännen.

På så sätt hoppas de öka det sociala trycket mot tjuvjägare och öka acceptansen för att samhället bestraffar illegal jakt.


I punkt nummer sex efterlyser de italienska tjänstemännen att skyddsjakten och användningen av paragraf 28 blir mer vetenskapligt baserad, så att inte vargstammen riskeras att ta skada.
Punkt nummer sju i dokumentet handlar om konflikten mellan vargar och löshundsjakt. Förslaget är att jägarorganisationerna tillsammans med Viltskadecenter utreder vilka möjligheter det finns till att använda skyddsvästar på hundarna.

Alternativ till löshundsjakt
Alternativa jaktmetoder, som hindrar att löshundar möter vargar, ska också utredas, enligt förslaget.


I punkt nummer åtta föreslås att förebyggande åtgärder för lösgående djur i fäbodbruk ska utredas. Enligt förslaget ska man också straffa djurägare som struntar i att vidta förebyggande skyddsinsatser. De ska inte få någon ersättning.

Punkt nummer nio och tio handlar om att länsstyrelsernas personal ska få bättre utbildning och mer resurser samt att inventeringen av vargstammen under barmarkssäsongen ska förbättras.
Läs alla 98 kommentarer till denna artikel.

http://www.jaktojagare.se/se/comments.php?id=554315&context=#c1
Referens: http://www.jaktojagare.se/jagare-ska-bestraffas-kollektivt

Jag anser att Sverige borde gå ur EU då vi inte längre bestämmer över vårt eget land, utan EU toppstyr.


Sverigedemokraterna ser med stor oro på maktförskjutningen till Bryssel. För varje år skickas allt mer beslutanderätt från Sverige till en EU-apparat utan insyn och folklig förankring. Det EU vi har idag är inte det svenskarna röstade ja till 1994. Sverige är idag en av de största nettobetalarna inom unionen och under 2013 betalar svenska skattebetalare 37 194 321 000 kronor i medlemsavgift.

Sverigedemokraterna anser att vi bör ha en folkomröstning om EU och de anser vi borde gå ur EU, men upprätta handelsavtal.
Läs mera nedan vad SD säger i nedanstående länk.

https://sverigedemokraterna.se/var-politik/sverigedemokraterna-och-eu/

Jag anser att Sverige borde gå ur EU, det är ju märkligt att några tjänstemän från Italien skall bestämma hur vi skall sköta vårt vargproblem i Sverige m.m.

Och vad har inte denna vargpolitik kostat oss skattebetalare? Att forsla vargar hit och dit och polisjakt med helikopter på misstänkta vargjägare, dessa pengar behövs ju istället för att förbättra sjuk och åldringsvård i Sverige.

Vargen kostar miljonbelopp för skattebetalarna
Det är stora kostnader förknippade med att försöka hålla renarna skilda från vargtiken i Junselereviret.

Enbart det bevakningsarbete som medlemmarna i samebyarna i vinter utfört tillsammans med personal från länsstyrelserna i Västerbotten och Västernorrland har hittills kostat över en miljon kronor.

- Regeringen prioriterar dessa insatser, säger Ruona Burman på Naturvårdsverket till VK.
Till kostnaderna ska även läggas de 1,5 miljoner kronor det sammanlagt kostat att vid tre tillfällen 2011 och 2012 flytta vargtiken till mellansverige.
Efter varje flytt har hon återvänt till Junselereviret.
Läs alla kommentarer och uppgifter på kostnader i länken nedan.
Referens: http://www.vk.se/804442/vargen-kostar-miljonbelopp-for-skattebetalarna
Vargattacken mot Näsbyholms gods i Skåne har fått kostsamma konsekvenser för Skabernäs HB. Instängslingen beräknas kosta i storleksordningen 1,7 miljoner kronor.
Läs mer nedan.
http://www.atl.nu/lantbruk/stora-kostnader-efter-vargangrepp

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar