fredag 28 mars 2014

LANDSTINGSBYRÅKRATI- INGEN OMSORG OM PATIENTERNA

                                 
     
ÅSIKTER  Med vården menar landstingspolitikerna den stora byråkratiska apparaten med byggnader, administration och personal snarare än den omsorg som kommer den enskilde patienten till del. 

Dessa är sorgligt nog inte viktiga, snarare bortglömda, och inte heller kvaliteten på den vård som ges. Det är bara systemet som sådant som är intressant.

Det menar Johan Hambraeus, distriktsläkare och specialist i anestesi och smärtlindring, Smärtkliniken i Umeå.

Valrörelsen har börjat komma i gång och åter hör och ser man det eviga mantrat: ”Rösta på oss för vårdens skull”.

Länge trodde jag att man med det menade att man ville se till att patienterna skulle få en bra vård, men efter 20 års arbete inom vården i Västerbotten har jag äntligen börjat förstå att med vården menar man den stora byråkratiska apparaten med byggnader, administration och personal, inget annat.

Patienterna är inte viktiga och inte heller kvaliteten på den vård som ges utan det är bara systemet som sådant som är intressant.
Detta märks inte bara på det totala ointresse som finns när man försöker få diskutera vårdkvalitet och hur patienter bäst ska kunna bli hjälpta, utan det märks även på det sätt man ekonomiskt styr verksamheten.

Byggnader, it-system och andra mansdominerad verksamheter nollbudgeterar man, vilket på mer begriplig svenska innebär att kostnaden för dessa saker läggs ut som en opåverkbar kostnad på kliniker och mottagningar. Så när byggnadskostnaden ökar är enda möjligheten för kliniken att klara budgeten att man minskar på vårdpersonalen.

Men finns det då inte några politiska alternativ, någon som är intresserad av patienterna och innehållet i verksamheten? Man skulle önska det. På den sidan låter mantrat i stället: ”Vi måste öka valfriheten i vården”. Visst, det skulle kunna vara jättebra ifall man samtidigt ställde tydliga kvalitetskrav.

Men inte heller de politikerna verkar ha förstått att vården finns till för patienterna, och att allt borde vara inriktat på att patienterna ska få bästa vård.

En dålig verksamhet blir inte automatisk bättre om den bedrivs av att privat företag än om den bedrivs i offentlig regi. Men samtidigt måste man vara medveten om att det är minst lika oetiskt att det finns välbetald personal anställda inom landstinget som gör ett dåligt jobb och enbart skor sig med en bra lön som när ett privat företag låter ägarna sko sig genom att bedriva en dålig verksamhet!

Men låt oss i stället fundera på bra alternativ!

Tänk om politikerna – oberoende av parti – kunde tänka sig diskutera det de borde diskutera: Vilka kvalitetskrav ska vi ställa på vården? Vad ska vi kräva att patienterna i vårt område ska få för vård? Kanske skulle det till och med visa sig att man var ganska överens ifall man släppte sina politiska floskler och vågade diskutera dessa centrala och viktiga saker!

Börjar man diskutera vård på detta sätt är jag ganska övertygad om att man kommer upptäcka att för att nå dessa mål kommer viss verksamhet bäst bedrivas av landstinget själv och viss verksamhet – i likhet med alla de mansdominerade verksamheter man i dag lägger ut på entreprenad när det gäller fastigheter såsom byggen, reparationer med mera – bedrivs bäst av privata vårdgivare. 

Jag är helt övertygad om att kvinnor är minst lika duktiga som män på att bedriva en bra verksamhet!


Självklart ska det ställas tydliga och hårda kvalitetskrav på den verksamhet man bekostar – och uppfylls inte dessa kvalitetskrav ska verksamheten bli av med sin möjlighet att jobba med landstingsfinansiering oberoende om det är en privat eller en landstingsdriven verksamhet!

Kanske är det för mycket att hoppas på, att någon skulle vilja intressera sig för patienterna. För nu var det ju vården vi skulle diskutera och inte patienterna … Eller?
                                            
Mycket bra skrivet av denne läkare, bra att läkare slår larm om hur Landstinget sköts och att detta går ut över patienterna.
                                                                              

Man klagar ofta på att det saknas pengar för vård och omsorg, medan staten tar våra skattepengar och ger ut skattefria bidrag och andra skattefria förmåner till dem som inte betalar en krona i skatt.

Läs nedan om olika skattefria bidrag för invandrare, bland annat ÄFS Äldreförsörjningsstöd för invandrare som fyllt 65 åroch som är skattefritt och räknas inte som inkomst, med påföljd ännu fler skattefria förmåner.

Det lägsta beloppet som betalas ut för ÄFS bidragstagare är högre än vad många pensionärer med låg pension får ut i bruttopension.


Läs även dessa artiklar som handlar om våra generösa bidrag till invandrare.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar