söndag 15 juli 2012

Våldtäktsvåg: 21 överfall på tre dagar i Sverige

VÅLDTÄKTERNA ÖKAR I STARK TAKT I SVERIGE OCH BLIR ALLT GRÖVRE, VILKET ÄR SYNNERLIGEN SKRÄMMANDE. VILKA MÄN ÄR DET SOM VÅLDTAR KVINNOR, VILKEN KVINNOSYN HAR DE???

Läs nedanstående artiklar.


http://www.expressen.se/nyheter/valdtaktsvag-i-sverige--21-fall-pa-tre-dagar/

http://avpixlat.info/2012/07/15/valdtaktsvag-21-overfall-pa-tre-dagar/


VEM TÄNKER PÅ ALLA DESSA OFFER FÖR GRUPPVÅLDTÄKTER OCH TILL OCH MED VÅLDTÄKTER BEGÅGNA NÄR KVINNOR TAGIT TAXI HEM FÖR ATT KÄNNA SIG SÄKRA, ÄVEN INOM FÄRDTJÄNST HAR DET VARIT VÅLDTÄKTER OCH OFREDANDE AV HANDIKAPPADE KVINNOR.

DESSA KVINNOR SOM BLIVIT UTSATTA FÖR DETTA, KOMMER ATT FÅ PSYKISKA MEN FÖR HELA LIVET EFTER DESSA GROVA VÅLDTÄKTER OCH FÅR EN KANSKE NEGATIV INSTÄLLNING TILL MÄN EFTER DETTA,

SE NEDANSTÅENDE VIDEO SOM HANDLAR OM VÅLDTÄKTER I SAMBAND MED TAXI.

http://www.youtube.com/watch?v=vRp9FVdIVOo&feature=related

Nedan en intervju med en man med utländsk härkomst och hans åsikter om våldtäkter och könsstympning m.m.

http://www.youtube.com/watch?v=wNDeeoUNvAkNedan Brås egen statistik när det gäller våldtäkter, tyvärr så skriver inte media om detta utan mörklägger sådant och jag kan inte förstå varför.Nedanstående statistik gjordes för flera år sedan så
siffrorna har säkerligen stigit..då man nästan dagligen kan läsa om grova gruppvåldtäkter och andra våldtäkter där män med utländsk härkomst varit förövarna.

I Brottsförebyggande Rådets rapport "Invandrare och invandrares barns brottslighet 1996:2" framgår det att invandrare är överrepresenterade med 4,5 ggr jämfört med svenskar beträffande brottskategorin våldtäkt. Störst överrepresentation har invandrare från de muslimska länderna Algeriet, Marocko, Libyen, Tunisien och Irak.

Brå tittade på socioekonomiska faktorer som en förklaring till överrepresentationen men kom fram till att detta inte förändrade bilden i någon avgörandeutsträckning.
I rapporten skrev Brå att det kan "konstateras att invandrarnas överrepresentation inte beror på ogynnsam fördelning av ålder, kön, bostadsort och socioekonomisk status."

I Brå-rapporten "Brottslighet födda i Sverige och utlandet 2005:17" framgår det att situationen inte förändrats nämnvärt sedan den förra rapporten gjordes. Den totala överrepresentation, liksom överrepresentation beträffande brottskategorin våldtäkt är ungefär densamma för invandrarkollektivet som helhet. I denna rapport redovisas inte våldtäktsmännens ursprungsland på samma sätt som i den förra rapporten.

 Det konstateras dock att personer från Nordafrika har den totalt sett högsta överrepresentationen beträffande samtliga brott varför det är rimligt att anta att det även denna gång är män från muslimska länder som har den största överrepresentationen också beträffande våldtäkt.


Det generella mönstret tycks vara detsamma även i andra länder. Den norska tidningen Aftenposten rapporterade 2005-09-01 att utomeuropeiska män låg bakom två tredjedelar av de anmälda våldtäkterna i Oslo, trots att de bara utgör 14% av befolkningen.

Att män från muslimska länder har en annan kvinnosyn än svenska män. till och med i Koranen så märker man ju att det inte är jämlikhet mellan man och kvinna.

Läs nedanstående verser ur koranen.


Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.(Surah 2:223; fördjupning)

Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.(Surah 2:228; fördjupning)

Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.(Surah 4:3; fördjupning)

O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.(Surah 5:51; fördjupning)

När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.(Surah 9:5; fördjupning)

Referenser:

1. Bernström, K. Mohammed, "Koranens budskap", Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, "Koranen, Det Sista Testamentet", Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, "Den Heliga Qur'anen", Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, "Inside Islam", s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, "Reportage: Självmordsbombare", Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, "Unveiling Islam", s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, "Jihad Watch", 12/3 2005
8. Morey, Robert, "Islams invasion", s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, "Islam Review", 9/4 2005


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar