söndag 8 juli 2012

Kommunsosse uppmanar Löfven att ta debatten om integrationsproblemen

Göran Dahlström, socialdemokrat och Katrineholms starke man, riktar i en debattartikel i Aftonbladet en uppmaning till nye partiledaren Stefan Löfven att ta debatten om problemen med integrationen. Om det inte sker tror han att SD kommer att bli Sveriges tredje största parti i valet 2014.

http://avpixlat.info/2012/07/07/kommunsosse-uppmanar-lofven-att-ta-debatten-om-integrationsproblemen/#more-27935

Läs även nedanstående länkar angående detta.
http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/tva-perspektiv-pa-migrationspolitik_7329483.svd

Jag undrar hur länge svenska skattebetalare skall finna sig i att få sämre och sämre välfärd, med sämre sjukvård och åldringsvård, skolindragningar, ambulansindragningar i glesbygd m.m. medan man tar in tusentals invandrarbidragstagare varje år som inte kan få något arbete?


NU VILL MODERATERNAS FINANSMINISTER BORG GE BIDRAG TILL MOSKÈER I SVERIGE, ALLTSÅ SKALL KRISTNA OCH ANDRA SKATTEBETALARE BETALA FÖR MOSKÈER SOM PREDIKAR OM DET HELIGA KRIGET SOM SKALL DÖDA ICKE MUSLIMER. JAG UNDRAR OM SKATTEBETALARNA ÄR VILLIGA ATT VARA MED OCH BETALA DETTA.
LÄS NEDAN I ARTIKEL I KRISTNA TIDNINGEN DAGEN OM BORGS FÖRSLAG.

http://www.dagen.se/nyheter/borg-sekular-stat-inte-alltid-bast/

Nedan statistik på ensamkommande 2011
Belgien: 860
Danmark: 284
Finland: 153
Frankrike: 596
Tyskland: 667
Irland: 26
Nederländerna: 484
Norge: 858
Sverige: 2 657
Schweiz: 313
Storbritannien: 1 277
(källa: migrationsverket)


Nedan en video där professor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist berättar vad 218.000 arbetslösa invandrare anmälda på Arbetsförmedlingen kostar per år.

http://www.youtube.com/watch?v=NeCoiR0UZGc


Jag förvånar mig inte att Det kommer så många Somalier till Sverige så Moderaterna har en radikal Islamist från Somalia i riksdagen i försvarsutskottet.
Nedan intervju med honom där han berättar sina synpunkter om Islam.


http://www.youtube.com/watch?v=wNDeeoUNvAk

Nedan länkar som berör denne Moderate riksdagsman i försvarsutskottet, som tidigare varit rektor för den Islamistiska friskolan Römosseskolan i Göteborg.


http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan

http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva
.
http://gt.expressen.se/nyheter/1.2250162/bill-werngren-jag-beskrev-bara-vara-svarigheter

Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html


Nedan en video som visar på denna stora ström av Somalier som kommer till Sverige.
http://www.youtube.com/watch?v=BU2GKffRPHA&feature=player_embedded#!

Nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.
 
http://www.youtube.com/watch?v=KlPmq_wUr9w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kczkDnMgboU&feature=related


Fick nyss se denna videolänk som visar hur Islamisterna tänker om Europa..Hur brödraskapet vill erövra hela Europa.

http://www.youtube.com/watch?v=Uyje6mXPjQQ


Såg denna video och det är skrämmande hur man lär barn att hata judar.
http://www.youtube.com/watch?v=7Gzyeo1Z1I4&feature=related

Läste nyligen en artikel där en kommun beviljat 28.000 kr till könsseparerad simundervisning,, samt pengar till Burkini. Leder detta till integration??

http://avpixlat.info/2012/06/09/islamforening-vill-ha-pengar-till-konsseparerad-simundervisning/#more-24545

http://gd.se/nyheter/sandviken/1.4091349-vill-ha-bad-for-bara-kvinnor-pa-parkbadet


Och jag anser det förfärligt att en präst i Svenska kyrkan skall förbjudas att välsigna församlingen och be en bön under en skolavslutning i kyrkan...Rent skrämmande.. medan radikala Islamister lär barn i Islamistiska friskolor om Koranen där det står talat om detta heliga krig m.m. och synen på kvinnan är ju skrämmande.

Nedan några verser ur koranen.


Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)


Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)


Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)


O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)


När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)


Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.(Surah 9:29; fördjupning)


Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)

Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.
Taqiyya
En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.


Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.
http://www.youtube.com/watch?v=Ib9rofXQl6w

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm


Nedan kan ni som inte lyssnade på Jimmy Åkessons tal i Almedalen 2012 lyssna på detta jättebra tal som handlade om kriminalitet, invandring, asyl och migrationspolitik. Han talade också om denna nya reform som Alliansen har kommit överens om, nämligen fri tandvård och sjukvård och skola för illegala flyktingar.. Varför beslutar man om en sådan reform innan man ens vet vad detta kommer att kosta skattebetalarna.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e7HsMZP7vpg

Nedan tal av en SD kvinna i Almedalen 2012 om hedersvåld och brottsoffer.Mycket bra talat! Varför tar inte t.ex. Gudrun Shyman upp sådant som hedersvåld som är feminist. Varför skall det hela tioden tystas ned om de problem som finns i Sverige..

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=0z3VzhgMQeE

SD HAR SMUTSKASTATS OCH MEDIA OCH POLITIKER HAR LJUGIT OM PARTIET, VILKET ÄR VERKLIGT SKRÄMMANDE I ETT DEMOKRATISKT LAND SOM SVERIGE.
JAN GUILOU BLEV FÖRFRÅGAD ATT UNDERSÖKA SD OCH HAN HAR VERKLIGEN GJORT DET GRUNDLIGT. LYSSNA PÅ NEDANSTÅENDE INTERVJU MED JAN GUILOU, VAD HAN ANSER OM SD. HAN FANN INGET VARKEN RASISTISKT ELLLER NAZISTISKT I PARTIET SOM MAN HAR SMUTSKASTAT DEM FÖR.

http://www.youtube.com/watch?v=tB9E9E-KPg0
Referenser:
1. Bernström, K. Mohammed, "Koranens budskap", Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, "Koranen, Det Sista Testamentet", Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, "Den Heliga Qur'anen", Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, "Inside Islam", s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, "Reportage: Självmordsbombare", Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, "Unveiling Islam", s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, "Jihad Watch", 12/3 2005
8. Morey, Robert, "Islams invasion", s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, "Islam Review", 9/4 2005

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar