fredag 20 juli 2012

Kjöller DN, talar klarspråk om arbetsskygga nysvenskar och valfrihetens sjukskrivnings-sverige

Dagens Nyheters ledarskribent Hanne Kjöller berättar idag en intressant historia om hur det nya vård-Sverige med konkurrerande aktörer spelar bidragsfuskande invandrare och andra arbetsskygga personer i händerna och hur även vårdaktörerna fuskar för att få och behålla kunder och samtidigt skapar höga sjukskrivningskostnader för de svenska skattebetalarna.

Bra att Kjöller har blivit kontaktad av läkare inom psykiatrin som vittnar om hur de förvandlats till sjukskrivningsmaskiner för arbetsskygga personer, inte sällan nysvenskar, och hur läkarnas arbetsgivare uppmuntrar dem att vara behjälpliga med fusket med sjukintyg, färdtjänst, personliga assistenter med mera.

Fokus i den konkurrensutsatta vården ligger på att betrakta patienten som en kund som ska hållas på gott humör så att vederbörande inte går till någon annan “intygsbutik”.

Här finns incitament för en för skattebetalarna kostsam symbios mellan oseriösa vårdaktörer och arbetsskygga vårdkunder.

Kjöller exemplifierar med en historia som en av de läkare inom psykiatriska primärvården som kontaktat henne berättat: Läs mera i nedanstående artiklar


http://www.dn.se/ledare/signerat/alla-drar-i-vardkunden

http://avpixlat.info/2012/07/20/kjoller-talar-klarsprak-om-arbetsskygga-nysvenskar-och-valfrihetens-sjukskrivnings-sverige/

Detta är ju rent förfärligt att människor skall utnyttja vårt system för välfärd på det sättet.
Medan sjuksköterskor säger upp sig i protest för att de inte kan ge patienterna den vård de behöver på grund av indragningar av personal och plats på sjukhus för att det saknas pengar.

Men att Moderaterna och Miljöpartiet tycker det är helt ok att Illagala flyktingar skall få fri tand och sjukvård på skattebetalarnas bekostnad..medan fattiga pensionärer och andra inte har råd att kosta på sina tänder den vård som behövs.

Det råder arbetslöshet i Sverige och man löser den arbetslösheten genom att ta in tusentals med asylsökanden och anhöriginvandrare som sedan måste leva på bidrag från våra skattepengar.

Gå in och se denna video som handlar om vad arbetslösa invandrare kostar..Det är professor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvist som räknat ut att 218.000 arbetslösa invandrare som söker arbete genom Arbetsförmedlingen kostar 34 miljarder per år.

http://www.youtube.com/watch?v=NeCoiR0UZGc


Nedan en artikel i Svenska Dagbladet om vad invandringen kostar..i denna artiklar är det ju gamla siffror som nu har ökat enormt så det kommit många tusen fler ensamkommande och andra asylsökanden till Sverige.

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vad-kostar-invandringen_61728.svd
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar