onsdag 4 juli 2012

NORSKA REGERINGEN FÖRBEREDER ÅTERVÄNDANDEAVTAL FÖR SOMALIER

NORSKA REGERINGEN GÖR EGENTLIGEN SOM SD FÖRESLÅR ATT SVERIGE SKALL GÖRA, NÄMLIGEN HJÄLPA MÄNNISKOR PÅ PLATS I DERAS LAND ISTÄLLET FÖR ATT ALLA KOMMER HIT OCH TAR DEL AV VÅR SNART NEDRUSTADE VÄLFÄRD OM DENNA INVASION AV ASYLSÖKANDE OCH ANHÖRIGINVANDRING FORTSÄTTER.

Läs nedan genom att klicka på länkarna.


http://avpixlat.info/2012/07/03/norska-regeringen-forbereder-atervandandeavtal-for-somalier/#more-27534


http://www.friatider.se/norges-regering-vill-tvinga-hem-somalier

Nedan visas en video som berättar om situationen i Sverige med massinvandring från Somalia.


http://www.youtube.com/watch?v=BU2GKffRPHA&feature=player_embedded#!


Naturligtvis vill väl Moderaternas riksdagsman i försvarsutskottet som är radikal Islamist och  kommer från Somalia att hans landsmän skall komma hit och få ta del av Sveriges snart nedrustade välfärd om denna massinvandring fortsätter, vem skall betala välfärden när det kommer fler och fler bidragsinvandrare hit som inte betalar skatt och skattepengarna från svenska skattebetalare inte räcker till, utan man måste dra in på sjukvård för gamla, skolor, personal på sjukhus, försvaret, m.m.Gå in på nedanstående intervju med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.http://www.youtube.com/watch?v=wNDeeoUNvAk


Nedan länkar som berör moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.


http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan


http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva

Vad kostar denna generösa ansvarslösa asyl och migrationspolitik?? Massor med miljarder.
Se nedanstående video av professor i ekonomisk historia Fredrik Rosenqvists beräkning över kostnader för 218.000 arbetslösa invandrare som söker arbete genom Arbetsförmedlingen.


http://www.youtube.com/watch?v=NeCoiR0UZGcJag anser att Svenska politiker och egentligen alla borde sätta sig in i religionen Islam för att förstå hur de tänker.
Nedan några verser ur Koranen.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)


Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)


Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)


O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)


När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)


Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)


Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)


Det finns också ett ord i Koranen enligt nedan.
Taqiyya
En rätt att ljuga inför en ickemuslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.

Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.
Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

http://www.youtube.com/watch?v=Ib9rofXQl6w


Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.
http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm

Nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.
Hoppas Du som läser detta tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på kultur och lagar till förmån för Islam.

http://www.youtube.com/watch?v=KlPmq_wUr9w&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=kczkDnMgboU&feature=related

Fick nyss se denna videolänk som visar hur Islamisterna tänker om Europa..Hur brödraskapet vill erövra hela Europa.
http://www.youtube.com/watch?v=Uyje6mXPjQQ

Se nedanstående video som talar för sig själv om utvecklingen i Europa..

http://www.youtube.com/watch?v=pKcMM_uyFHM&feature=related


Referenser ang. Koranens verser.
1. Bernström, K. Mohammed, "Koranens budskap", Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, "Koranen, Det Sista Testamentet", Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, "Den Heliga Qur'anen", Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, "Inside Islam", s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, "Reportage: Självmordsbombare", Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, "Unveiling Islam", s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, "Jihad Watch", 12/3 2005
8. Morey, Robert, "Islams invasion", s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, "Islam Review", 9/4 2005

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar