lördag 30 juni 2012

ALLIANSEN OCH MILJÖPARTIET OM VÅRD FÖR ILLEGALA

NU ÄR ALLIANSEN OCH MILJÖPARTIET ÖVERENS OM VÅRD FÖR ILLEGALA FLYKTINGAR.

JÄTTENEDDRAGNINGAR I VÅRDEN NÄR REINFELDT SATSAR PÅ ILLEGALA INVANDRARE SOM KOMMER ATT FÅ GRATIS SJUKVÅRD TANDVÅRD OCH LÄKEMEDEL MEN INGEN VET TYDLIGEN VAD DENNA REFORM KOMMER ATT KOSTA OSS SKATTEBETALARE.

FÖRSVARET SAKNAR PENGAR TILL NYA PLAN MED MERA DÅ DET ÄVEN ÄR INDRAGNINGAR I KOSTNADER DÄR. VI BEHÖVER VÄL ETT STARKT FÖRSVAR I SVERIGE I DESSA OROLIGA TIDER I VÄRLDEN .


Personer som olovligen uppehåller sig i landet ska till okänd kostnad få helt gratis sjukvård, tandvård och läkemedel. Samtidigt kommer rapporter om kraftiga neddragningar på landets sjukhus, vilket kan leda till att vanliga svenskar blir tvungna att betala allt mer ur egen ficka för sin vård. Läs nedanstående artiklar i länkarna nedan.


http://www.friatider.se/jatteneddragningar-i-varden-nar-reinfeldt-satsar-pa-illegala-invandrare


http://www.friatider.se/nu-klart-illegala-invandrare-far-gratis-vard-tandvard-och-lakemedel


JAG UNDRAR HUR LÄNGE SVENSKA SKATTEBETALARE SKALL FINNA SIG I ATT SKATTEPENGARNA GÅR TILL ILLEGALA FLYKTINGAR OCH TILL MÄNNISKOR SOM INTE BETALAR EN KRONA I SKATT TILL DENNA VÄLFÄRD DE FÅR UTNYTTJA,
MEDAN MAN DRAR NED PÅ VÄLFÄRDEN GENOM SÄMRE SJUKVÅRD, ÅLDRINGSVÅRD, INDRAGNING AV AMBULANSER OCH SKOLOR I GLESBYGD, M.M.
PÅ GRUND AV ATT PENGARNA INTE RÄCKER TILL.


MÅNGA PENSIONÄRER MED LÅG PENSION HAR INTE RÅD ATT KOSTA PÅ SINA TÄNDER ELLER HÄMTA UT DYR MEDICIN.


ÄVEN MÅNGA ANDRA I SVERIGE SOM BETALAR SNÄLLT SIN SKATT HAR INTE RÅD ATT KOSTA PÅ DYR TANDVÅRD, MEDAN ILLEGALA FLYKTINGAR SKALL KUNNA FÅ TANDVÅRD M.M. LÄS NEDANSTÅENDE ARTIKEL ANGÅENDE DETTA.


http://avpixlat.info/2012/06/28/just-nu-alliansen-och-miljopartiet-om-vard-for-illegala/


GÅ ÄVEN IN OCH LÄS OM ÄFS ÄLDREFÖRSÖRJNINGSSTÖD FÖR INVANDRARE SOM FYLLT 65 ÅR SOM ÄR SKATTEFRITT OCH INTE RÄKNAS SOM INKOMST TILL SKILLNAD FRÅN SVENSKA SKATTEBETALARES PENSION SOM MÅNGA GÅNGER ÄR MYCKET LÄGRE ÄN ÄFS.


http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1298104/Fortfarande-kritisk-till-hur-AumlFS-aumlr-utformat.html


Även nedanstående handlar om detta ÄFS som till skillnad från pension är skattefritt av någon anledning..


http://varstundisverige.blogspot.com/2010/10/aldreforsorjningsstod-och-fattigpension.html


http://dagbladet.se/insandare/1.2164119-aldreforsorjningsstodet-ar-orattvist?m=print


http://www.sd-ale.se/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=33


Jag undrar om Moderaterna påverkas av deras riksdagsman i Försvarsutskottet som är radikal Islamist från Somalia.Lyssna på nedanstående intervju med Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.

http://www.youtube.com/watch?v=wNDeeoUNvAkNedanstående handlar också om Moderaternas riksdagsman i Försvarsutskottet.


http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.689768-allvarliga-krankningar-pa-romosseskolan


http://www.friatider.se/moderat-topp-politiker-i-terrorist-harva


Nedanstående artiklar stod att läsa i GP långt innan valet.

http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.256844-jamstalldhet-inget-for-m

http://natverkmotpk.blogspot.com/2009/12/abdirisak-waberi-m-och-mohamed-omar.html

Jag undrar över om det beror på att Moderaterna har en riksdagsman i Försvarsutskottet som är från Somalia att det kommer så många anhöriginvandrare och andra från just Somalia.
Läs nedan.
http://avpixlat.info/2012/06/15/27-000-somalier-ar-pa-vag-prislapp-minst-300-miljoner/

Nedan statistik över ensamkommande 2011

Belgien: 860
Danmark: 284
Finland: 153
Frankrike: 596
Tyskland: 667
Irland: 26
Nederländerna: 484
Norge: 858
Sverige: 2 657
Schweiz: 313
Storbritannien: 1 277
(källa: migrationsverket)


I YTTERLIGARE EN KOMMUN HAR NU SVENSKAR FÅTT LÄMNA SINA LÄGENHETER TILL FÖRMÅN FÖR ENSAMKOMMANDE, LÄS NEDAN.

http://avpixlat.info/2012/06/30/fler-svenskar-maste-maka-pa-sig-for-ensamkommande/

http://avpixlat.info/2012/06/05/svenskar-maste-flytta-ut-till-forman-for-ensamkommande/


TORDE BLI MÅNGA FLER SVENSKAR SOM KOMMER ATT FLYTTA DÅ DET KOMMER MASSOR MED ENSAMKOMMANDE.

INGEN POLITIKER UTOM SD FRÅGAR SIG VAD DETTA KOSTAR OSS SKATTEBETALARE MED EN STOR STRÖM MED ANHÖRIGINVANDRARE SAMT ANDRA ASYLSÖKARE, MEDAN VÄLFÄRDEN FÖR OSS SKATTEBETALARE BLIR SÄMRE MED NEDDRAGNINGAR INOM VÅRDEN OCH ÅLDRINGSVÅRDEN, SKOLOR LÄGGS NED, AMBULANSER I GLESBYGD DRAS IN, M.M. BESPARINGAR DÅ PENGARNA INTE RÄCKER TILL.


218.000 ARBETSLÖSA INVANDRARE ANMÄLDA PÅ ARBETSFÖRMEDLINGEN KOSTAR 34 MILJARDER PER ÅR, SE NEDANSTÅENDE VIDEO DÄR PROFESSOR I EKONOMISK HISTORIA FREDRIK ROSENQVIST BERÄTTAR OM KOSTNADERNA.


http://www.youtube.com/watch?v=NeCoiR0UZGc


SE DENNA VIDEO NEDAN SOM ÄR ETT REPORTAGE FRÅN NORGE SOM HANDLAR OM ISLAMISTISK FRISKOLA I NORGE SOM JAG ANSER ÄR UPPRÖRANDE


http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=M4ZllIoagsQ


JAG ANSER ATT POLITIKER OCH ÄVEN ANDRA BORDE SÄTA SIG IN I RELIGIONEN ISLAM OCH LÄSA NÅGRA VERSER UR KORANEN FÖR ATT FÖRSTÅ VAD DENNA RELIGION HANDLAR OM.

Era hustrur1 är för er som en åker; beträd därför er åker, när och som ni önskar - men sörj först för era själar.
(Surah 2:223; fördjupning)


Hustrun har, som sig bör, rättigheter mot mannen motsvarande dem han har mot henne; hans rätt ligger dock ett steg framför hennes.
(Surah 2:228; fördjupning)


Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då andra kvinnor som är tillåtna för er till hustrur - två eller tre eller fyra; men begränsa er till en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika - eller vänd er till någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet.
(Surah 4:3; fördjupning)


O ni som tror, tag icke judarna och de kristna till vänner.3 De är varandras vänner. Och den av er som tar dem till vänner är sannerligen en av dem. Allah vägleder förvisso icke det orättfärdiga folket.
(Surah 5:51; fördjupning)


När de helgade månaderna1 gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5; fördjupning)


Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29; fördjupning)Då ni möter förnekarna1 [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6; fördjupning)


nedanstående videos är skrämmande CBN news London, anser att det inte dröjer förrän Europeiska länder är Islamistiska stater med Charialagar.Hoppas Du som läser detta tar dig tid att gå in på länkarna och även se nedanstående videos som visar hur allvarligt det är med Islaminiseringen. de vill ju göra om Europa till Islamistiska stater och ändra på vår kultur och lagar till förmån för Islam.

http://www.youtube.com/watch?v=KlPmq_wUr9w&feature=related


http://www.youtube.com/watch?v=kczkDnMgboU&feature=related

Denna videolänk visar hur Islamistiska brödraskapet vill erövra hela Europa.

http://www.youtube.com/watch?v=Uyje6mXPjQQ


Det finns ett ord i koranen enligt nedan och jag har läst många verser ur koranen.

Taqiyya
En rätt att ljuga inför en icke muslim. Letade förklaringen på Youtube och på Googel ang ordet Tagiyya.
Läpparnas bekännelse är inte samma sak som hjärtats sök på
“Three Things About Islam” på Youtube.

Jag letade på länken och det var verkligen intressant läsning, läs själv och lyssna själv.

http://www.youtube.com/watch?v=Ib9rofXQl6w

Även i nedanstående länk fanns förklaring på detta ord Taqiyya.

http://www.thereligionofpeace.com/Quran/011-taqiyya.htm


Referenser angående verser ur koranen.
1. Bernström, K. Mohammed, "Koranens budskap", Proprius Förlag, 2002
2. Khalifa, Rashad, "Koranen, Det Sista Testamentet", Islamic Prod., 1998
3. Sadiqa, Qanita, "Den Heliga Qur'anen", Islam International Publ. Ltd., 1988
4. Safa, F. Reza, "Inside Islam", s. 41, Charisma House, 1996
5. Källberg, Knut-Göran, "Reportage: Självmordsbombare", Expressen Magasinet, s. 21-22, Söndag-Måndag, 12-13 Dec. 2004
6. Caner, Ergun & Emir, "Unveiling Islam", s. 64, 219, Kregel Publ., 2002
7. Spencer, Robert, "Jihad Watch", 12/3 2005
8. Morey, Robert, "Islams invasion", s. 127-129, Livets Ords förlag, 2003
9. Abdullah Al Araby, "Islam Review", 9/4 2005
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar