lördag 2 maj 2015

SD vill övervaka utländska långtradare i Sverige


jimmie-akesson
Just nu blöder svensk transportnäring på grund av den allt tuffare konkurrensen från aktörer som inte följer de svenska spelreglerna, i sin jakt på ökade vinstmarginaler, skriver sverigedemokraterna Peter Lundgren, Per Klarberg och Jimmy Ståhl.

Svensk åkerinäring har en oerhörd kamp mot utlandsregistrerade chaufförer som arbetar under rena slavkontrakt. Slavkontrakt ett svenskt åkeri inte har några som helst möjlighet att konkurrera emot. I många fall är milersättningen så låg att den knappt täcker bränslekostnaden.

Den bistra sanningen är också att svensk polis inte har resurser nog att hantera och motsätta sig problematiken på grund av bantade budgetar. Den tunga gruppen inom Polisen som är specialister inom den tunga yrkestrafiken har under de senaste 15-20 åren stadigt decimerats från cirka 2000 personer till dagens knappa 500 – i hela landet.

Vid ett besök hos polisen i Falun under EU-valrörelsen gavs beskedet att de idag har 1 buss med totalt 4 poliser som kontrollerar den tunga trafiken. Detta i ett arbetsområde som till ytan är lika stort som Belgien. En omöjligt uppgift att hantera, naturligtvis.

Det lyfts fram att allt fler poliser är i tjänst vilket – generellt sett – är mycket bra, men problemet är att detta ofta rör sig om ordningspoliser som arbetar med att exempelvis stävja helgfylleriet och andra ordningsrelaterade frågor. Den specialiserade kompetensen uteblir helt och där de vid tillfälle stoppar en lastbil uppstår problemet att specialkompetensen saknas som den Tunga Gruppen har.

Kraftigt ökade anslag till polisen, alternativet effektivisering och allokering av befintliga resurser, är ett måste för att kunna ha ordentliga kontroller på den rådande trafiken, samtidigt som polisen måste få de verktyg som behövs för att stoppa fusket som alltjämt eskalerar.

Elektronisk övervakning av bilar som kommer in i vårt land är den enklaste metoden för att minimera problemen. Tekniken finns redan och används bland annat redan i dag i Tyskland, bland annat för att få in vägavgift från de bilar som väger mer än 12 ton. Alla lastbilar som har för avsikt att köra på Sveriges vägar bör få denna box installerad hos en verkstad, där den plomberas på plats för att säkerställa att manipulation inte förekommer.

Ett flertal övriga funktioner kan utföras såsom kontroll av fordonsuppgifter och datum när bilen passerade in i Sverige, och då inte minst för att stävja fusket som sker med anledning av Cabotage-reglerna, där utlandsregistrerade bilar många gånger aldrig lämnar landet. Och redan i dag installerar svenska lastbilar dessa boxar för att få köra på tyska vägar. Detta för att säkerställa att det betalas för det slitage som uppstår på vägarna.

Efter ett möte med framträdande personer från Svenska transportföretag och myndigheter har vi också blivit varse om de önskemål som finns. Ovan nämnda förslag är helt centralt och vi hoppas att det går att finna en nationell lösning. Om inte, kan vi bli nödgade att involvera EU, tyvärr. Fusket måste stoppas och rättvisa villkor måste råda!

PETER LUNDGREN (SD)
EU-Parlamentariker
PER KLARBERG (SD)
riksdagsledamot
JIMMY STÅHL (SD)
riksdagsledamot
Källa:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sd-overvaka-utlandska-langtradare-i-sverige_4530104.svd
Bra att SD tar upp denna problematik som orsakar stor oro bland svenska åkeriägare, som säkerligen gläds åt detta förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar